Allergivaccination

Behandler årsagen til din allergi

Allergivaccination

Allergivaccination kaldes også hyposensibilisering eller allergen immunterapi. Det er den eneste form for allergibehandling, som behandler årsagen til din allergi, og det sker ved at ændre dit immunsystems reaktion på det stof (allergen), du er allergisk over for.

Behandlingen kan give dig en længevarende lindring af dine allergisymptomer og reducere dit behov for symptomtomatisk medicin. Den kan også forebygge, at du får astmasymptomer.

Hvem kan have gavn af allergivaccination?

Allergivaccine kan være relevant i følgende situationer:

  • Hvis du har høfeber og/eller allergisk astma
  • Hvis du har høfeber og begyndende lungebesvær med symptomer som hoste og trykken for brystet
  • Hvis du oplever utilstrækkelig symptomlindring med symptomatisk medicin
  • Hvis du gennem en længere periode har behov for symptomatisk medicin
  • Ved generende bivirkninger fra symptomatisk medicin
  • Hvis man har reageret kraftigt på bi- eller hvepsestik

Allergivaccination i tabletform mod husstøvmideallergi (også kendt som støvallergi) kan gives til voksne fra 18 år mod allergisk rhinitis (høfeber) og allergisk astma og til unge fra 12 år mod allergisk rhinitis. Allergivaccination som injektion kan gives fra 5 år.

Din læge afgør, om allergivaccination er en passende behandling for dig.

Hvordan fungerer allergivaccination?

Ved allergivaccination tilfører man kroppen det allergen (stof), du er allergisk over for. Den virksomme substans fremstilles af naturens egne materialer, for eksempel husstøvmider.

Ved at udsætte dit immunsystem for en kontrolleret mængde allergen gennem en længere periode, vænner du gradvist din krop til at øge tolerancen over for allergenet.

Det medfører, at immunsystemet ikke længere reagerer så voldsomt på det pågældende allergen. I de fleste tilfælde betyder det, at dine allergisymptomer aftager, og anden allergi- og astmamedicin kan reduceres eller helt undværes.

Effekt opnås normalt efter nogle måneder, og behandlingen varer i 3 år. Det kan virke som en lang behandling, men det tager tid at omstille immunsystemet. Eftersom allergivaccination ikke bare lindrer symptomerne, men også behandler årsagen, er det vigtigt, at man fuldfører behandlingen, selvom man føler sig bedre. Ellers kan immunsystemet vende tilbage til udgangspunktet igen.

Der findes en tydelig sammenhæng mellem allergi og astma. Undersøgelser med personer, der lider af høfeber, viser, at omkring 40 % også har astma.

Eftersom allergivaccine behandler den grundlæggende årsag til sygdommen, har man set en halvering i risikoen for at udvikle astma i forbindelse med injektionsbaseret allergivaccine blandt personer med høfeber. Yderligere har studier vist, at man med injektionsbehandlinger også kan formindske risikoen for at udvikle nye allergier.

Målet med behandlingen er, at du skal have så få generende allergisymptomer som muligt.

Hvilke slags allergivaccinationer findes der?

Allergivaccination kan administreres på 2 måder:

  • tabletter

  • injektioner
Tabletter

Tabletter

I dag er det muligt at behandle husstøvmideallergi samt græs- og træpollenallergi med tabletter. Den mest almindelige bivirkning ved tabletbehandling er kløe i munden i forbindelse med tabletindtaget, men hos de fleste aftager ubehaget efter nogen tid.

Tabletten placeres under tungen, hvor den hurtigt opløses. Den første tablet skal altid tages hos lægen for at sikre, at den tages korrekt og for at give mulighed for at diskutere eventuelle bivirkninger. Efterfølgende kan tabletterne tages hjemme. Tabletten tages en gang dagligt, og behandlingen varer i tre år. Der anvendes samme dosis i hele behandlingsperioden.

Tabletbehandling kan startes året rundt. Tal med lægen om, hvad der passer bedst i dit tilfælde.

 

Injektioner 

Ved behandling med injektion starter man med en meget lav dosis, som efterhånden øges. Man bliver normalt vaccineret mod ét allergen ad gangen, men det er muligt at vaccinere mod flere i samme periode. Injektionerne gives hos lægen og består af to faser, en opdoseringsfase og en vedligeholdelsesfase. I opdoseringsfasen skal man have en injektion en gang om ugen i op til 15 uger. Når vedligeholdelsesdosis er nået, kan man nøjes med en injektion hver 6.-8. uge.

For at mindske risikoen for allergiske reaktioner er det vigtigt, at man er rask, når man får injektionen. Føler man sig syg, bør dette diskuteres med lægen/sygeplejersken, inden man kommer til den aftalte behandling. I forbindelse med konsultationen skal man inden injektionen svare på spørgsmål om almentilstand og have undersøgt sin lungefunktion.

Injektionen gives normalt i overarmen, hvor vaccinen sprøjtes ind under huden. Det kan spænde lidt i armen. Efter injektionen skal man blive i lægens konsultation i 30 minutter og være opmærksom på eventuelle allergiske symptomer. Hvis man føler det mindste ubehag, skal personalet kontaktes med det samme. Efter 30 minutter undersøges injektionsstedet, almentilstanden kontrolleres, og man skal igen have undersøgt lungefunktionen.

Man skal undgå fysisk aktivitet, varme bade og alkohol på dagen, hvor man har fået injektionen, og man kan opleve træthed efterfølgende på injektionsdagen.

For at få en vedvarende beskyttelse kræver det, at behandlingen fortsættes i tre år, dog fem år ved vaccination mod insektgift.

Søg hjælp mod din allergi

Find en klinik nær dig.

Sidst oppdateret 03/10/2022